VnIndex mất điểm cuối phiên

Khá nhiều cổ phiếu midcap đã tăng điểm tốt phiên hôm nay như: PAN tăng 2.700 đồng; OPC tăng 2.000 đồng; TCL tăng 1.600 đồng; DHG, TSC, DMC, MPC, PVD đều tăng 1.500 đồng/cổ phiếu.

 Xem tiếp...

Tin mới