2 sàn giảm điểm nhẹ, GAS mất 1.000 đồng

2 ngày hôm nay thị trường chứng khoán dồn dập đón thông tin. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán phản ứng không quá mạnh.

 Xem tiếp...

Tin mới